សហគមន៍ចំការស្ដេចទុរេន គឺជាសហគមន៍ចម្ការលំហែកាយ ឬបុរីចម្ការបែប កសិនិងអេកូទេសចរណ៍។

សហគមន៍ចំការស្ដេចទុរេន បង្កើតឡើងសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជា ដែលស្រលាញ់គាំទ្រវិស័យកសិកម្ម ប្រាថ្នាចង់បានផ្ទះចម្ការ លំហែតាមបែបធម្មជាតិ  សុវត្ថិភាពចំនីអាហារ សុភមង្គល និងចំណូលខ្ពស់ពីការវិនិយោគ។

សហគមន៍ចំការស្ដេចទុរេន ជាទីកន្លែងប្រមូលផ្ដុំ អ្នកជំនាញគ្រប់វិស័យ ដូចជាកសិកម្ម ស្ថាបត្យកម្ម ទេសចរណ៍ ឧស្សាហកម្ម ពាណិជ្ជកម្ម និងបច្ចេកវិទ្យា ជាមួយការអភិវឌ្ឍន៍ គម្រោងកសិកម្មចម្រុះ វិស័យ។

សហគមន៍ចំការស្ដេចទុរេន:

សហគមន៍ចំការស្ដេចទុរេន

Icon1

បង្កើតជាគម្រូសហគមន៍ចំការដែលមាននិរន្តភាព

Icon2

បង្កើតប្រាក់ចំនួលរយះពេលខ្លី មធ្យម និងវែងសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរ (អ្នកវិនិយោគ)

Icon3

បង្កើនការដាំដុះក្នុងស្រុក ទប់ស្កាត់ការនាំចូល និងជម្រុញការនាំចេញផលិតផលកសិកម្មខ្មែរ

Icon42

បង្កើតមោទនភាពមួយសម្រាប់កម្ពុជា

Durian Farm Project

Activities

People

Message From

Mr. Bunlene Khim

សហគមន៍ចំការស្ដេចទុរេន គឺជាសហគមន៍ចម្ការលំហែកាយ ឬបុរីចម្ការបែប កសិនិងអេកូទេសចរណ៍។សហគមន៍ចំការស្ដេចទុរេន បង្កើតឡើងសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជា ដែលស្រលាញ់គាំទ្រវិស័យកសិកម្ម ប្រាថ្នាចង់បានផ្ទះចម្ការ លំហែតាមបែបធម្មជាតិ សុវត្ថិភាពចំនីអាហារ សុភមង្គល និងចំណូលខ្ពស់ពីការវិនិយោគ។

Mr.Bunlene.jpg

អំពីសហគមន៍ចំការស្ដេចទុរេន

នៅសហគមន៍ចំការស្ដេចទុរេនយើងជ្រើសរើសដំណាំកសិកម្មដែលមានសក្ដានុពលស្របតាមតម្រូវការទីផ្សារ ដែលបានប្រាក់ចំនេញខ្ពស់ ទាំងក្នុងស្រុក និងនាំចេញនោះ​គឺ ទុរេន និងដូង។ គម្រោងនេះសំរាប់អ្នកដែល:

neW2

ស្រលាញ់កសិកម្ម ទេសភាពស្រុកស្រែចម្ការ ព្រៃភ្នំ ទឹកអូរ

new3

ចង់បានចម្ការ ដែលមានផ្ទះលំហែរ សំរាប់គ្រួសារ កូនៗ ឪពុកម្ដយ បងប្អូនឬមិត្តភក្ដិ

NEW1

ចង់ទទួលបានប្រាក់ចំណូលបន្ថែម ដោយមិនចាំបាច់នឿយហត់ និងចំនាយពេលវេលា

HEART

ចង់រក្សាទ្រព្យសម្រាប់តកូនចៅ

Galllery