Our Services

កន្លែងប្រមូលផ្តុំធនធានមនុស្សគ្រប់វិស័យ

យើងជឿថានឹងអាចជួយ ផ្សព្វផ្សាយ និងស្វែងរកទីផ្សារផលិតផលខ្មែរផ្សេងៗទៀត ដែលជួបតែងជួប បញ្ហា។  គុណតម្លៃស្នូលរបស់យើង (Core Values) គុណធម៌ គុណភាព ទំនួលខុសត្រូវ!

Read More

មជ្ឈមណ្ឌលកសិកម្ម

យើងជឿថានឹងអាចជួយ ផ្សព្វផ្សាយ និងស្វែងរកទីផ្សារផលិតផលខ្មែរផ្សេងៗទៀត ដែលជួបតែងជួប បញ្ហា។  គុណតម្លៃស្នូលរបស់យើង (Core Values) គុណធម៌ គុណភាព ទំនួលខុសត្រូវ!

Read More

ផ្ទះចម្ការលំហែរកាយ ដែលជាក្តីសុបិន្តរបស់គ្រួសារអ្នក

យើងជឿថានឹងអាចជួយ ផ្សព្វផ្សាយ និងស្វែងរកទីផ្សារផលិតផលខ្មែរផ្សេងៗទៀត ដែលជួបតែងជួប បញ្ហា។  គុណតម្លៃស្នូលរបស់យើង (Core Values) គុណធម៌ គុណភាព ទំនួលខុសត្រូវ!

Read More